Tepelně izolovat neznamená úplně izolovat

Kontakty

ASPRO

 

ASPRO družstvo služeb a prací

Horní Jasenka 131
755 01 Vsetín

 

mobil: +420 603 574 851
mobil: +420 603 849 115

e-mail: aspro@aspro.cz

 

IČ: 13643886
DIČ: CZ13643886

Tepelně izolovat neznamená úplně izolovat

Pro tepelnou ochranu je rozhodující fyzikální fasáda, kdy výměna tepla probíhá vždy z teplé strany (vyšší teplota) směrem ke studené straně (nižší teplota). A to do té doby, dokud se na obou stranách nevytvoří rovnováha (stejná teplota).

Převedeno na venkovní stěnu v zimě to znamená, že teplo v místnosti vytvořené topením je vydáváno venkovní stěnou ven, a proto se ztrácí. U systému Capatect je to jinak: izolační hmota izolačního systému Capatect zabraňuje rychlému procesu toku tepla.

Tepelná vodivost stavebního materiálu se vyjadřuje koeficientem tepelné vodivosti x ve W/mk. Čím je koeficient tepelné vodivosti menší, tím lepší je izolační chování stavebního materiálu.

Difúze vodních par

Často se uvádějí argumenty proti kombinovaným tepelně-izolačním systémům, že snižují dýchání stěn. Ale stěny nedýchají. Jedinou měřitelnou veličinou průchodu látek masívními stavebními materiály je difúze molekul vodních par.

Užíváním místností vzniká vlhkost (např. vaření, mytí, praní, sprchování, rostliny, atd.), která je ve formě výparů přijímána vzduchem v místnosti. V chladném ročním období se vlhkost odvádí venkovní stěnou. Tento proces se nazývá difuze vodních par. V této formě se ale odvádí ven pouze 1-2% vlhkosti. Největší část vlhkosti se odvádí větráním.

Izolační systém Capatect neznemožňuje schopnost difuze vodních par venkovní stěny. Vlhkost z vnitřních místností může stejně jako dříve difundovat venkovní stěnou a odvádět se do okolního přostředí.

Napsali o nás

Tepelná čerpadla v regionální televizi

V současné době můžete v Regionální televizi sledovat náš spot o tepelných čerpadlech a jejich výhodách.

Jak ušetřit za teplo statisíce ročně

Přečtěte si článek z týdeníku Jalovec, který vyšel 2.4.2012, o možnostech úspory statisíců korun ročně pro bytové domy pomocí instalace tepelných čerpadel.

Fotovoltaická elektrárna na hale ASPRO

Prohlédněte si video o instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše půjčovny lešení firmy ASPRO ve Vsetíně na Bobrkách. Video můžete prohlédnout zde.