Historie & současnost

Kontakty

ASPRO

 

ASPRO družstvo služeb a prací

Smetanova 893
755 01 Vsetín

 

mobil: +420 603 574 851
mobil: +420 603 849 115

e-mail: aspro@aspro.cz

 

IČ: 13643886
DIČ: CZ13643886

Historie & současnost

ASPRO hala

Firma ASPRO družstvo služeb a prací byla založena v roce 1990. Firma má od začátku stavební charakter a od roku 1994 se nosným programem stalo zateplování panelových domů a oprava panelových vad. Firma kromě vlastních zaměstnanců využívá pro realizace zakázek ověřené subdodavatelské firmy, které byly zaškoleny a mají certifikát pro dané zateplovací systémy.

Kromě zateplovacích prací provádí činnosti související s celkovou rekonstrukcí panelových domů, tj. např. hydroizolace nebo tepelná izolace střech, nízké valbové střechy, opravy či výměny balkónů, opravy lodžií, výměnu oken, zateplení a ochranu lodžií posuvnými stěnami, obklady, dlažby,. V roce 2000 družstvo začalo vytvářet podmínky pro přidělení ISO 9001, samotné přidělení certifikátu č. 3009/84-02/SMJ ISO ČSN EN 9001:2001 bylo provedeno dne 8. 7. 2002.

Vzhledem k finančním potřebám jednotlivých panelových domů již několik let spolupracují s různými finančními ústavy, hlavně s ČSOB Vsetín, aby finanční potřeby investorů byly vykryty výhodnými úvěry a zároveň provádí dle požadavků objednatele poradenství při vyřizování různých dotačních programů. ASPRO taktéž zpracovává energetické a statické audity, včetně doložení tepelných ztrát termofotografiemi.

Úspory, které vznikají při zateplení objektů přivedly firmu na rozšíření činnosti, která by ještě zvýšila energetické úspory investorů. Jednou z cest jsou fotovoltaické panely, které přímo vyrábějí elektrickou energii. Tato energie vzhledem k výhodným, státem garantovaným výkupním cenám, je určena přímo k prodeji. Výhodou není jen pro investora rychlá návratnost investice, ale i pozitivní vlivy na ovzduší. Výroba elektrické energie ze slunce je 100% ekologická. Jako novinku uvádí ASPRO na trh střešní hydroilzolaci Evalon Solar, což je hydroizolační folie s integrovanými amorfními články. To znamená, že střecha je nejen hydroizolační, ale vyrábí i elektrickou energii. Tato se může prodávat přímo do el. sítě, nebo využívat pro spotřebu daného objektu. Firma bude v příštích letech rozšiřovat ekologické produkty tímto směrem. Na rok 2009 chystá ASPRO novinku a to hydroizolaci vhodné střechy provést pro zákazníka zdarma. Investor zaplatí jen aplikaci zateplovacího sytému na střeše / minerální vata, polystyren apod./ a firma ASPRO provede dodávku a montáž hydroizolace z Evalon - Solaru zdarma. Prováděcí firma dá záruku na střechu 25 let. Náklady na realizaci si zhotovitel umořuje z tržeb za elektrickou energii, kterou Evalon – Solar vyrábí.

V roce 2006 se vsetínské družstvo ASPRO začalo zabývat i nedostatkem pitné vody jak u nás, tak hlavně ve světě. Perspektivním řešením je tzv. reversní osmóza (americký patent), což je výroba pitné vody např. ze znečištěných řek, rybníků i moří. Družstvo má prodejní zastoupení od českého výrobce.

Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům ASPRO začalo v roce 2003 investovat. Koupili nové sídlo firmy ve Vsetíně (bývalá provozovna Telecomu) a během 2 let byla přestavěna na reprezentativní sídlo. V tomtéž roce a roce 2004 probíhaly investice do nákupu rámového lešení. Celkem bylo nakoupeno 16 000m2 a poslední leasingová splátka byla splacena v dubnu 2007. V červnu 2007 začaly probíhat jednání s městem Vsetín o odkupu pozemku v průmyslové zóně Bobrky. V roce 2009 již započala výstavba objektu za účelem půjčovny lešení. Na střeše tohoto objektu bude instalována vzorová fotovoltaická elektrárna ze systému Evalon – Solar o výkonu 20 kWp.

PřílohaVelikost
Enviromentální politika společnosti [PDF, 100 kB]94.67 KB

Napsali o nás

Tepelná čerpadla v regionální televizi

V současné době můžete v Regionální televizi sledovat náš spot o tepelných čerpadlech a jejich výhodách.

Jak ušetřit za teplo statisíce ročně

Přečtěte si článek z týdeníku Jalovec, který vyšel 2.4.2012, o možnostech úspory statisíců korun ročně pro bytové domy pomocí instalace tepelných čerpadel.

Fotovoltaická elektrárna na hale ASPRO

Prohlédněte si video o instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše půjčovny lešení firmy ASPRO ve Vsetíně na Bobrkách. Video můžete prohlédnout zde.