Fotovoltaika

Kontakty

ASPRO

 

ASPRO družstvo služeb a prací

Horní Jasenka 131
755 01 Vsetín

 

mobil: +420 603 574 851
mobil: +420 603 849 115

e-mail: aspro@aspro.cz

 

IČ: 13643886
DIČ: CZ13643886

Fotovoltaika

Sluneční energie

Sluneční energie je budoucností lidstva

Fotovoltaika je technologie umožňující výrobu elektrické energie ze slunečního záření.

Z tohoto hlediska lze fotovoltaiku chápat jako technologii s neomezeným růstovým potenciálem a časově neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vyspělé průmyslové odvětví, které ve světě zažívá neobvyklý rozvoj a pozitivně ovlivňuje nejen obchodní aktivity, ale např. také zaměstnanost nebo kvalifikaci vědeckých pracovníků.

Výhody fotovoltaiky

Hlavní výhodou při získávání energie ze slunce je nezávislost na jiných pohonných hmotách a mechanických částech různých strojů. Tím odpadají problémy s funkčností, opotřebením a údržbou.

  • Fotovoltaické články potřebují ke své funkčnosti jen sluneční energii.
  • Neprodukují žádný hluk ani odpad.
  • Dají se spojovat do větších částí a tím zajistíte dostatečný přísun energie pro jakýkoliv objekt.

Princip funkčnosti

Fotoelektrický jev objevil Alexandre Edmond Becquerel v roce 1839.

Vzájemným působením slunečního záření a hmoty dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů, v polovodiči pak vznikají volné elektrické náboje, elektron-díra, které jsou už jako elektrická energie odváděny ze solárního článku přes regulátor dobíjení do akumulátoru nebo ke spotřebiči.

Napsali o nás

Tepelná čerpadla v regionální televizi

V současné době můžete v Regionální televizi sledovat náš spot o tepelných čerpadlech a jejich výhodách.

Jak ušetřit za teplo statisíce ročně

Přečtěte si článek z týdeníku Jalovec, který vyšel 2.4.2012, o možnostech úspory statisíců korun ročně pro bytové domy pomocí instalace tepelných čerpadel.

Fotovoltaická elektrárna na hale ASPRO

Prohlédněte si video o instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše půjčovny lešení firmy ASPRO ve Vsetíně na Bobrkách. Video můžete prohlédnout zde.